Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Điểm tin
Thông tin, thông báo: Quyet dinh ban hanh quy che thi dua khen thuong... (Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 08:32)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh ban hanh bo quy tac ung xu van... (Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 08:31)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thuc hien quy che dan chu nam hoc... (Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 08:30)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap ban chi dao xay dung truong... (Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 08:29)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap ban sao in de kiem tra... (Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 13:43)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap ban coi va cham kiem tra... (Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 13:43)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap ban ra de kiem tra giua... (Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 13:42)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap hoi dong kiem tra giua ky... (Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 13:39)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh thanh lap to CNTT nam hoc 2021-2022 (Thứ ba, 12 Tháng 10 2021 14:21)
Thông tin, thông báo: Quyet dinh kiem tra hoat dong cua to chuyen mon... (Thứ ba, 12 Tháng 10 2021 09:48)
Blue Grey Red
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
lctt tải xuống 1
ooffice truong office
 vnedu trac nghiem online.vn
xx 1
Untitled

Tin hoạt động của thầy & trò trường PTDTNT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Văn bản mới của ngành Giáo dục

  • Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức (download)
  • Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động (download)
  • Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động (download)
  • Hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chinh sách tinh giản biên chế (download)
  • Ban hanh quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (download)
 CO SO DU LIEU
 Truonghocketnoi
 Thuvienviolet
 hoc-tap-hcm
 pltt
   

Video giới thiệu về nhà trường

 

TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA – HUYỆN BẮC TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Tổ Trấn Dương – Thị Trấn Trà My – Huyện Bắc Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510.3882082

Bản quyền thuộc về trường PTDTNT Nước Oa - Huyện Bắc Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế ..