Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Timeline cuộc thi

 • Vòng loại Tuần 1
  Từ 10/09/2021
  Đến 19/09/2021
 • Vòng loại Tuần 2
  Từ 27/09/2021
  Đến 03/10/2021
 • Vòng loại Tuần 3
  Từ 11/10/2021
  Đến 17/10/2021
 • Vòng loại Tuần 4
  Từ 25/10/2021
  Đến 31/10/2021
 • Vòng Bán kết
  Từ 08/11/2021
  Đến 08/11/2021
 • Vòng Chung kết
  Từ 28/11/2021
  Đến 28/11/2021

TOP THÍ SINH ĐĂNG KÝ

Tỉnh/ TP
 • 1
  136629 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 2
  112285 thí sinh
  Nghệ An
 • 3
  88148 thí sinh
  Phú Thọ
Trường
 • 1
  9071 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  7489 thí sinh
  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 3
  5926 thí sinh
  Viện Đại học Mở Hà Nội
Xem thêm

TOP THÍ SINH ĐÃ THI

Tỉnh/ TP
 • 1
  77849 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 2
  75493 thí sinh
  Nghệ An
 • 3
  52743 thí sinh
  Phú Thọ
Trường
 • 1
  6508 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  5197 thí sinh
  Trường Đại học Thương mại
 • 3
  5021 thí sinh
  Trường Đại học DL Duy Tân
Xem thêm
1773755

Thí sinh đăng ký

TOP THÍ SINH DẪN ĐẦU

1

nguyễn minh chiến

Bảng B

300 - 0:35.657

2

Ứng thảo nguyên

Bảng B

300 - 0:36.496

3

nguyễn minh chiến

Bảng B

300 - 0:36.815

Hotline: 0783.474.686 -