tk bg elearning

Ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên Chức vụ PH lớp Số ĐT
1 Ông Hứa Viết Thịnh Trưởng ban - Phụ trách chung 12 chuyên Hóa 0913 016 540
2 Ông Nguyễn Ngọc Võ Khoa Phó ban - Phụ trách khối chuyên Tin 11 chuyên Anh 0913 499 693
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phó ban - Phụ trách khối chuyên Sinh 12 chuyên Hóa 0914 296 297
4 Ông Đỗ Vạn Lộc Phụ trách khối chuyên Toán 12 chuyên Toán 0914 179 732
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Ủy viên Tài chính - Phụ trách khối chuyên Sử-Địa 12 chuyên Anh 0905 095 951
6 Ông Trịnh Văn Lộc Phụ trách khối chuyên Lý 10 chuyên Lý 0913 406 291
7 Ông Nguyễn Hữu Ánh Phụ trách khối chuyên Hóa 10 chuyên Hóa 0983 363 755
8 Bà Vũ Thị Minh Hiền Phụ trách khối chuyên Anh 10 chuyên Anh 0901 986 656
8 Ông Châu Thành Trung Phụ trách khối chuyên Văn 10 chuyên Văn 0918 224 137
8 Ông Ngô Tấn Phúc Phó ban - Phụ trách Ký túc xá 11 chuyên Tin 0935 340 998


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Hứa Viết Thịnh Hứa Viết Thu Huyền (11 chuyên Hóa) Trưởng ban 0913 016 540
2 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (12 chuyên Tin)  Phó ban 0914 047 676
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phạm Hoàng Trung (11 chuyên Hoá)  Phó ban  0914 296 297
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (12 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Nguyễn Kim Anh Quân (11 chuyên Anh) Ủy viên  0905 095 951
6 Ông Nguyễn Ngọc Võ Khoa Nguyễn Dương Gia Hân (10 chuyên Anh) Ủy viên  0913 499 693
7 Ông Đỗ Vạn Lộc Đỗ Hoàng Long (11 chuyên Toán) Ủy viên  0914 179 732


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (12 chuyên Tin) Trưởng ban 0913 465 414
2 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (11 chuyên Tin)  Phó ban 0914 047 676
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phạm Hoàng Trung (10 chuyên Hoá)  Phó ban
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (11 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Nguyễn Kim Anh Quân (10 chuyên Anh) Ủy viên
6 Ông Lê Văn Tuyến Lê Đào Vân Trung (12 chuyên Toán) Ủy viên 0905 194 277
7 Ông Đỗ Vạn Lộc Đỗ Hoàng Long (10 chuyên Toán) Ủy viên


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (12 chuyên Toán) Trưởng ban 0932 495 669
2 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (11 chuyên Tin)  Phó ban 0913 465 414
3 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (12 chuyên Hoá)  Phó ban 0935 494 838
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (10 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (12 chuyên Sinh) Ủy viên 01679 966 065
6 Ông Lê Văn Tuyến Lê Đào Vân Trung (10 chuyên Toán) Ủy viên 0905 194 277
7 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (10 chuyên Tin) Ủy viên 0914 047 676


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Phạm Bê Phạm Chí Thanh (12 chuyên Tin) Trưởng ban 0913 478 377
2 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 12 chuyên Sử - Địa)  Phó ban 0913 474 191
3 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (10 chuyên Hoá)  Phó ban 0935 494 838
4 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (11 chuyên Toán) Ủy viên 0932 495 669
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (11 chuyên Sinh) Ủy viên  01679 966 065
6 Ông Lê Văn Tuyến  Lê Đào Vân Trung (10 chuyên Toán) Ủy viên  0905 194 277
7 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (10 chuyên Tin) Ủy viên  0913 465 414


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Hữu Ánh Nguyễn Hữu Nhật Minh (12 chuyên Hoá) Trưởng ban 0983 363 755
2 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 11 chuyên Sử) 0913 474 191
3 Bà Trần Thị Hường Trương Trần Tấn Phước (12 chuyên Toán) 01686 267 376
4 Ông Phạm Bê  Phạm Chí Thanh (11 chuyên Tin) 0913 478 377
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (10 chuyên Sinh) 01679 966 065
6 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (10 chuyên Toán) 0932 495 669
7 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (10 chuyên Hoá) 0935 494 838


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Hữu Ánh Nguyễn Hữu Nhật Minh (11 chuyên Hoá) Trưởng ban 0983 363 755
2 Ông Huỳnh Đức Dũng Phó ban (PT Học tập) 0936 942 467
3 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 10 chuyên Sử)  Phó ban (PT Phong trào) 0913 474 191
4 Bà Trần Thị Hường Trương Trần Tấn Phước (11 chuyên Toán) UV (PT Tài chính) 01686 267 376
5 Ông Nguyễn Chi UV (PT Khối 12) 0905 276 788
6 Ông Dương Văn Sơn UV (PT Khối 11) 0903 534 404
7 Ông Phạm Bê Phạm Chí Thanh (10 chuyên Tin)  UV (PT Khối 10) 0913 478 377

 

elearning vnedu

Ủng hộ Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2020 - 2021

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 10/5/2021

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 1089
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3383153
Hiện có 36 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097